domenica 10 febbraio 2008

Si lu sai...o spetavis il moment dal cartel par la partide da l'Udinese... Ben pò, che setemane chi âi di dî che o vevi pocje ispirazion, ma almancul, invezit di butâ ju un sôl cartel, o âi butâts ju doi! Un âi ancjemò di finîlu, ma doman parcechè cumò o jevizc î coions di jevâmi par fai une foto e cussì o si tigneis la beta version... Vonde cussì par vuê ch'a soi cuet come un bilite tal microonde! :)
Us lassi i doi cartei in anteprime, per Udinese Giuventus :)


Nessun commento:

Posta un commento