giovedì 13 dicembre 2007

Schumacher in viâl Vignesie!Siet mancul dîs. Vie Puscuel.
Pensavi di finî di vore prin, ma se mi môf o rivi adore a no sei masse tart instès.
O cjamini svelt par vie puscuel schivant une vecjute ch’a çuete. O rivi a parâ in bande un neri di chei che àn voe di venditi un gjornalut ch’al cjacare di fan e disgraciis! (Il segret al stâ dut tal començâ a cjalâju di brut di lontan!)

Siet mancul cinc. Plaçâl XXVI lui, a pît
Cumò j ûl un colp di braure al semaforo. Come ogni volte a son simpri cuatri cocâi ch’a stan a spietâ il vert pedonâl, ma jo a mi ficji dentri une buse jenfri las machinis e tiri dongje almancul doi minuts e ancje cualchi pivetade.

Siet. Parc Moretti.
E chi comence il valzer dai cocâi. Il prin lu cjati subit, par vignî fûr dal parchegjo: une machine targade a cuatri cifris (sarâ dal 1800, o pensi) che par vignî fûr a cûl a scugne fâ dodis manovris! E jo lì ch’a speti… Provi a fai pore cjalcjant sul pedâl e tirant su di zîrs il motôr, ma nuie: une siorute pacjifiche mi cjale come par dimi sa soi mat e mi tocje lassâ pierdi… O soi tentât di butâmi su dôs gomis e sorpassâle prin ch’a vegni fûr dal parchegjio, ma par fortune a vâ di un’altre bande, intant che jo o ziri subit par tornâ viers il plaçâl e cjapâ il nemì di ducj chei che guidin: Viâl Vignesie!

Siet e trê. Plaçâl XXVI lui, in machine.
O jentri su viâl Ledre cence dâ precedence ma si che soi sfigât issio che il semaforo mi viôt di lontan e si fâs colôr naranse! “Eh no!” o pensi “no tu mi bigulis!” e o passi instès, cu la vecje çuete di prin ch’a berghele par dimi ch’a mi vûl ben!

Siet e cinc. Prin semaforo.
Mi buti subit su la corsie di sorpas e tachi a cori. Par clâr a cjati un cocâl cu la machine colôr bilite ch’al va a doi a l’ore… cjali a gjestre ma al è l’autobus. I fanali, ma nol dâ segno di spostâsi. Alore provi une manovre diversive, rivi adore a passâ il besteon arancion, mi buti a gjestre e dopo torni a çampe, ma il cocâl ce ti fasie? Nol tachie a cori propit in chel! Raze di coion! Nuie. Mi tocje tornâ daûr di lui e intant al ven ancje ros! “Mierde!” O pensi.

Siet e vot. Secont semaforo.
O sfruti la siie di un ch’al côr un pôc e rivi adore a sorpasâ il cocâl colôr bilite e a butami denant di lui su la corsie di sorpas. A côr a côr a côr e tac! Mi pareve, il semaforo al è vert ma mi par clâr che vuè àn di zirâ ducj a çampe! Maladets bastarts! No podevino meti fûr la frece prin! Da l’àno lassade! Ai indians!? O provi a butâmi di gnûf su la corsie di sinistre ma ce ti cjatio? Il cocâl di prin cu la machine colôr bilite!!! Subit daûr, o viôt ducj i sants dal paradîs ch’a vegnin a poiâsi sul me cruscot: ju âi tirâts ju jo! Insome nie di fa, tocje stai daûr ancjemò…

Siet e dîs. Tierç semaforo.
“E no!” O pensi. “Chi no tu mi bigulis plui!” chest colp a doi il massim di me stes: scali di marce, tiri su di gîrs, voi a zigo zago par dut il viâl e ciòpo, cjape tal cûl tu e la to machine colôr bilite! O rivi a sorpassâlu juste pôc prin di jentrâ a Pasian! Mi volti a cjalalu, come par dî: viotu ch’a ti ài freât e chel ce ti fasie? Nol zirie a gjestre pa la super strade propit cuant co eri in sorpas!
Ce nervôs!
Mi sint un pôc come il Schumacher dai puars…
Ma ciòpo, ce viodio.. propit là denant… ferme al semaforo di Sante Catarine…
Una machine colôr bilite!

1 commento:

  1. Ah ah ah, ancjemó une cussí e cji spieti al semaforo ch'al ven cun tune bire:-)

    RispondiElimina