domenica 27 gennaio 2013

Il strisson par Udinese - Siena

Vuê o ai pôc timp par dî dôs peraulis. cun di plui no soi un caricaturist e no mi è vignût un Totò che i somee tant. Ma mi pareve un truc di puars, chel di stampâ una so foto e intacâle tar cartel, e cussì mi soi inzegnât par gno cont. Sperìn che vuê lu fâsi, chest gôl!

Nessun commento:

Posta un commento