domenica 5 ottobre 2008

Il cartel pa l'Udinese cul Turin

No pues fâ di mancul di mostraus i doi cartei di cheste setemane di partidis da l'Udinese in cjase.


Tant par començâ chel chi parsore, di joibe, che ancje se nus àn fat vignî i sudôrs a bisugne dî che a la fin chêi cjastrons di crucs àn vût ce che si meretavin (cussî imparain a rompi lis devozions tor par Udin). Fûr cu l'ultin rigôr a mi pâr un bon cjastîc.

E par vuè, che se vincin o començaràn subit a montasi il cjâf, ma sperìn che a sede cussì, o vedareis al stadio un biel taur rabiôs, cuntune zebrute (in tichinin ispirade a Madagascar, ma no steit dilu a nissun;) che scjampe!

Mandi e buine domenie!

Nessun commento:

Posta un commento