Haiku e poesiis


Se no savês ce che a son i Haiku, lu ai spiegât intun articul, ma si cjate dapardut. Se no vês provât a scriviju, forsit, no savês che par furlan a torni a cjapâ un metriche e une capacitât di strucâ che, par gno cont, ju svicinin une vore ae essenzialitât gjaponese, e in ogni câs ju puartin a jessi une vore plui biei di chei par talian. Il furlan al pâr jessi lenghe ideâl, par cheste poesie curtissime.
E se o cumbini, i miei, ju met ancje cu la foto che ju à stiçâts.

Poesiis invezit no 'nt scrîf. O varai metudis adun trê o cuatri, te me vite, che si puedin clamâ cussì. Il rest a son pensîrs che a cjapin la forme di peraulis e si viestin ben. Ve chi, a son propit di clamâ cussì: peraulis vistudis ben e framieç cualchi pensîr.

Nessun commento:

Posta un commento